Links

 
Hier staan verwijzingen naar andere interessante/relevante sites.


Rechtspraak - Curatele, bewindvoering en mentorschap
  Informatie van justitie over curatele, bewindvoering en mentorschap.
  Link: http://www.rechtspraak.nl

Stichting Mensen in de Bijstand (M.i.d.B.)
  Stichting die mensen in de bijstand een helpende hand biedt.
  Link: www.midb.pagina.de

Centrum Indicatiestelling Zorg (C.I.Z.)
  Overheidsinstelling welke op grond van wettelijke bepalingen de indicatiestellingen voor de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten eenduidig, onafhankelijk en integraal uit voert.
  Link: www.ciz.nl

Ministerie van Volksgezondheid Welzijn en Sport
  Nieuws over het beleid, alle openbare stukken van het ministerie en achtergrondinformatie.
  Link: www.minvws.nl

Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ)
  Verwijzing naar de IGZ, staatstoezicht op de gezondheidszorg.
  Link: www.igz.nl

Ministerie van Justitie
  Hoe zit Justitie in elkaar? Informatie over de organisatievorm, de bewindslieden, het werkveld en de partners in dat werkveld vindt u hier. Ook wie nieuwsgierig is naar het beleid kan hier terecht.
  Link: www.justitie.nl

Nevenfuncties van de Rechtelijke Macht.
  Dit is de internetsite van de Rechtspraak en de Hoge Raad der Nederlanden.
  Link: www.rechtspraak.nl

Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
  Uitgebreid informatie op het gebied van werk en inkomen, nieuws en de organisatie.
  Link: www.minszw.nl

De Nationale Ombudsman
  De missie van de Nationale ombudsman luidt: 'vanuit onpartijdigheid een open oog en oor hebben voor klachten over de overheid en deze zodanig behandelen dat aan de burger en de overheid recht wordt gedaan...'
  Link: www.nationaleombudsman.nl

Antecedentensite van de Rechterlijkemacht
  Verwijzing naar een antecedentensite van de rechterlijke macht.
  Link: www.sdnl.nl