Bewindvoering, Mentorschap & Curatele

Bewindvoering, Mentorschap en Curatele zijn bedoeld voor mensen die door hun lichamelijke of psychische gesteldheid tijdelijk of blijvend niet in staat zijn hun (financiŽle) belangen te behartigen. In principe maakt u zelf de keuze welke vorm van ondersteuning bij u past. De maatregelen zijn bedoeld u te beschermen tegen ondoordachte keuzes van u zelf of invloeden van anderen.

Bewindvoering
  Als u onder bewind staat geeft u het beheer van uw financiŽn en administratie uit handen aan een bewindvoerder. Tijdens de onder bewindstelling blijft u handelingsbekwaam, maar dient u alle beslissingen op financieel gebied te overleggen met uw bewindvoerder.
meer...

Mentorschap
  Als u voor mentorschap kiest krijgt u ondersteuning in de keuzes die u moet maken inzake verzorging, verpleging, behandeling of begeleiding.
meer...

Curatele
  Als u kiest voor curatele kiest u voor ondersteuning bij zowel uw financiŽn als bij u persoonlijke belangen. Curatele is dus eigenlijk een combinatie van bewindvoering en mentorschap.
meer...

Mededelingen


• In verband met onderhoud is op dit moment ons klantenportaal niet beschikbaar, onze excuses voor het ongemak