Onze visie en uitgangspunten

Ons doel is het leveren van hoogstaande maar toch betaalbare sociale en juridische hulp aan eenieder die daar behoefte aan heeft. Hoe denken wij die te leveren? Nou, door bijvoorbeeld bij onderstaande een gedegen plan van aanpak met u op te stellen volgens een zelfontwikkeld stappenplan.

De Nederlandse Staat biedt de burger een scala aan producten ten aanzien van problemen in de gezondheids-, financiële- en sociale situatie. Hiervan kunnen of moeten wij allen, vrijwillig of onvrijwillig gebruik maken.

De regels en richtlijnen, protocollen en andere obstakels maken het ons heden ten dagen niet gemakkelijk om datgene te krijgen dat toegesneden is op ieders individuele behoefte aan zorg. Hier ontstaan de eerste fricties en confrontaties die onwillekeurig uit kunnen monden in vaak bijna onoplosbare situaties. Extra vervelend is het natuurlijk wanneer dit ten koste gaat van iemands gezondheids-, financiële- en sociale situatie. Opgelopen e/o geleden schade is meestal niet meer te herstellen. Hierbij kunnen wij u met onze aanpak u van dienst zijn.

De rechten en plichten ten aanzien van de uitoefening hiervan zijn geregeld in een wirwar aan wettelijke regels en richtlijnen, waar je als leek meestal niet zonder kleerscheuren uitkomt.
Bijvoorbeeld:

Het Burgerlijk Wetboek, Boek 7, artikel 446 t/m 468, de Wet op de Geneeskundige Behandeling Overeenkomst, kortweg genoemd de WGBO, en de Wet voor Beroepen Individuele gezondheidszorg, kortweg genoemd de Wet- BIG, worden de regelgevingen voor zowel de rechten en plichten van de hulpverleners in de gezondheidszorg uiteengezet. Hieronder vallen, de artsen, tandartsen, verloskundigen, verpleegkundigen, psychologen e.d. Tevens staan hierin de rechten en plichten beschreven van patiënten.

Kortweg, beschrijft bovenstaande voorbeeld dat er rechten en plichten zijn voor zowel hulpverleners in de gezondheidszorg als de patienten, en op een dergelijke no-nonsense wijze proberen wij u door deze wirwar aan wettelijke regels en teksten heen te loodsen.

Ieder zorgaanbod behoort een op het individu, u, toegesneden zorg te zijn. Die zorg moet met de goede intentie geboden worden en in vertrouwen, door u, ontvangen kunnen worden. Door de sterke invloed van economie en politiek lijdt de zorg ten aanzien van de individuele mens, u, in sterke mate. Deze zorg moet een open karakter (blijven) behouden waarin u zich kan vinden. En u moet ook kunnen toetsen of de juiste zorg geboden wordt, maar, óók dàt deze zorg wordt geboden en dus voor u en ieder ander toegankelijk is. Transparant is dan ook het motto. Hier schort het nogal eens aan.

Ook hierbij zijn wij door de uitgebreide kennis van de gegevensstromen, werkwijzen en protocollen binnen deze regelingen en de daarbij bijbehorende (uitvoerende) instellingen goed toegerust u de juiste en daardoor veelal kortere weg te wijzen.